• Oświadczenie o ochronie danych dla kandydatek i kandydatów


  Szanowna kandydatko,
  szanowny kandydacie,

  chcemy powitać Cię w gronie osób ubiegających się o pracę w Grupie Diehl. Cieszymy się z powodu Twojego zainteresowania naszą firmą a w dalszej części chcielibyśmy przekazać Ci informacje dot. przetwarzania Twoich danych osobowych (dalej tylko „dane”).


  1. Kto jest odpowiedzialny za Twoje podanie rekrutacyjne?
  W Diehl jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za zarządzanie danymi kandydatów. Oznacza to, że odpowiedzialność za przetwarzanie Twoich danych spoczywa na spółce należącej do koncernu, do której się zgłosiłeś. Jeśli nie złożyłeś podania do konkretnej spółki, odpowiedzialna jest ta spółka, do której przypisaliśmy Twoje podanie w obrębie koncernu.


  2. Jakie dane są przez nas przetwarzane?
  Aby rozpatrzyć Twoje podanie, przetwarzamy następujące dane:

  • Twoje imię i nazwisko,
  • Twój adres korespondencyjny,
  • Twój adres e-mail,
  • Twoje CV,
  • język, w którym możemy się z Tobą porozumiewać, oraz
  • ewentualnie inne dane, które nam przekażesz z własnej woli


  3. Co robimy z Twoimi danymi?
  Używamy Twoich danych wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Może to obejmować również sprawdzenie danych w wykazie sankcji.


  4. Dlaczego możemy przetwarzać Twoje dane?
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 88 DSGVO [niem. Rozporządzenia o ochronie danych osobowych] w połączeniu z § 26 ust. 1 BDSG [niem. Federalnej ustawy o ochronie danych].

  Podstawą prawną dla podań składanych poza granicami Niemiec jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) DSGVO. Przetwarzanie danych jest konieczne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Bez tych danych nie będziemy mogli rozpatrzyć Twojego podania.


  5. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
  Usuwamy lub poddajemy anonimizacji Twoje dane, gdy nie są one już potrzebne do powyższych celów. Zwykle dzieje się to sześć miesięcy po otrzymaniu przez Ciebie odmowy.

  Jeśli wyraziłeś zgodę na włączenie do naszej bazy kandydatów, usuniemy lub poddamy anonimizacji Twoje dane nie później niż dwa lata po otrzymaniu odmowy.

  Podstawą prawną do dłuższego przechowywania danych jest Twoja świadoma zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) DSGVO. Zgodę tę można odwołać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres perspektiven@diehl.com. Oczywiście, jeśli nie wyraziłeś zgody lub ją odwołałeś, nie poniesiesz żadnych negatywnych konsekwencji w procesie rekrutacyjnym.


  6. Kto otrzymuje Twoje dane?
  Zapewniamy, że dane otrzymują tylko te działy i osoby, które potrzebują ich do wypełnienia swoich zobowiązań umownych. Są to działy zaangażowane w proces doboru personelu, zazwyczaj odpowiedzialny dział kadr i dział specjalistyczny oraz odpowiednia rada zakładowa.

  Jeżeli zgodziłeś się na przekazywanie swoich danych w obrębie Grupy Diehl, działy kadr innych spółek należących do koncernu są również uprawnione do dostępu do Twoich danych.

  Podstawą prawną do przekazywania danych w obrębie grupy Diehl jest Twoja świadoma zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) DSGVO. Zgodę tę można odwołać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres perspektiven@diehl.com. Oczywiście, jeśli nie wyraziłeś zgody lub ją odwołałeś, nie poniesiesz żadnych negatywnych konsekwencji w procesie rekrutacyjnym.

  Jeśli dostawcy usług IT wspierają nasze specjalistyczne działy w realizacji ich zadań, to mogą oni w określonych okolicznościach uzyskać dostęp do Twoich danych. Starannie wybieramy tych usługodawców i na podstawie umowy zobowiązujemy ich do przestrzegania wymogów dot. ochrony danych.


  7. Czy Twoje dane będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej?
  Przekazujemy Twoje dane do spółek należących do koncernu w państwach spoza Unii Europejskiej, jeżeli wyraziłeś zgodę na przekazanie danych oraz jeśli przekazanie danych jest niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. W przeciwnym razie nie przekazujemy żadnych danych do państw spoza Unii Europejskiej.


  8. Kto podejmuje decyzję w sprawie Twojego podania rekrutacyjnego?
  W Diehl zawsze decydują ludzie. W żadnym wypadku nie podejmujemy wyłącznie zautomatyzowanej decyzji w kwestii obsadzenia stanowiska.


  9. Jakie mam prawa?
  Szczegóły dotyczące Twoich praw znajdziesz tutaj.


  10. Do kogo możesz się zwrócić?
  W przypadku pytań dotyczących ochrony danych proszę pisać na adres datenschutz@diehl.com.